Poradenství psychomotorického vývoje dětí a kurzy manipulace

Proč některé děti nelezou?

Příčin je více. Velký vliv na lezení má vývoj dítěte. V jakých podmínkách a jakou posloupností se vyvíjelo. Dále jeho svalové napětí (odpor který klade sval svému protažení). A nedílnou součástí je manipulace s dítětem.

Děti s nižším svalovým napětím (hypotonie) jsou lenivější. Neumí zapojit jednotlivé svaly izolovaně a jdou do pohybu spíše jako celek. Proto v poloze na zádech díky oslabenému bříšku často propínají nožičky, namísto aby je zvedaly nad podložku. V poloze na bříšku jim právě slabé bříško nedovolí podsunout si kolínka a vyhoupnout se na ně. Tyto děti se velice často plazí. Pokud byla u těchto dětí v minulosti predilekce hlavičky a tělíčko se vyvíjelo asymetricky, neplazí se bohužel správně a to střídavým pohybem. Často se odrážejí o chodidlo dominantní nožičky a tím si tento stereotyp ukládají a je velká pravděpodobnost, že špatné postavení chodidla se odrazí také ve stoje. Což bude mít v budoucnu vliv na celé postavení nohy . Pokud rodiče nevědí, jak dítě stimulovat k lezení, tak se tyto děti plazí dlouho, až jdou po té do stoje. Na stoj jejich neposílené tělíčko není připravené a tak vznikají zdravotní potíže spojené s vadným držením těla, jako jsou ploché nohy, nohy do X, problémy s kyčlemi, poruchy postavení páteře a jiné.

Děti dráždivější ( hyperexcitabilní), s vyšším svalovým napětím (hypertonie), mají podobný problém. Napětí v nožičkách jim také nedovolí pokrčit kolínka a jít na čtyři. U těchto dětí je již od prvního trimenonu patrný záklon těla i hlavičky a někdy i křížení napjatých nožiček. Což si rodiče mnohdy milně vysvětlují jako mimořádnou sílu a vyspělost a předčasně dětí posazují, nebo postaví. Některé děti mají takové napětí, že v poloze na zádech propínají nožičky a zvedají hlavičku nad podložku a díky tomu se samy do sedu přitáhnou například v kočárku. Jsou také více plačtivější, takže si u rodičů sed často vynutí a ten se velice rychle naučí. Ze sedu jdou rovnou do stoje, takže pozice na čtyřech je bohužel take míjí.

Oba tyto případy potřebují správnou manipulaci a stimulaci, aby nepřeskočily lezení a vůbec žádnou fázi svého vývoje.
Pouhou manipulací, kdy maminky své děti předčasně posazují, nebo je velmi brzy podporují ve stoji a následně v chůzi, zabrání dětem dlouhodobě lézt. Nabízení svislých poloh při nošení dítěte mu bereme motivaci dostat se do vertikály a hlavně mu přetěžujeme záda a celé napětí svalů dostáváme do asymetrie. Při správném vývoji, dítě leze koordinovaně a symetricky od 9 měsíce, nejlépe do 15 měsíce. Samozřejmě mezitím zkouší stoj a první krůčky, ale lezení by mělo být stěžejním pohybem dítěte.

Prostor ,kde se dítě pohybuje, může také zabránit dítěti v lezení. Dlažba a plovoucí podlaha je velice kluzká, takže si dítě brzy uvědomí, že na tomto povrchu se jde nejlépe plazit. Lezení je pro ně na takto kluzké podlaze velice těžké.

A proč je lezení právě tak pro děti důležité?
Lezení je jedním z zkřížených mechanizmů ve vývoji dítěte, kde se propojují pravá a levá mozková hemisféra. Právě jejich dobrá spolupráce je důležitá při čtení a psaní, kdy musí obě spolupracovat. Propojením hemisfér se podporuje dobrá soustředěnost dítěte a koordinace. Díky lezení se doposílý svalový korzet a propojí svalové řetězce, které pak udržují správné postavení těla a zapojení všech svalů v rovnováze.

Jak vypadá správné lezení?
V 7-8 měsíci se dítě z zkříženého vzoru na bříšku dostane až do šikmého sedu a z něj je nejlepší, když se dítě dostane na kolínka. Některé děti se zvednou z druhého vzpřímení na kolínka. Pro dobré posílení a zapojení šikmých břišních svalů je lepší první varianta, ale dítěti neporučíte Po té se nějakou dobu pouze houpe na kolínkách. Nejprve odlepuje postupně jednu ruku a sahá po hračce. Buduje si stabilitu na čtyřech. Po té se pomalu odváží na první pohyby vpřed. Ruce a kolena by měly být na šíři ramen. Je možné, že v prvních dnech budou na širší bázi, ale cca do 14 dní by se to mělo srovnat. Pohyby by měly být střídavé, tedy pravá ruka, levé koleno. V 10 měsíci by si dítě mělo být lezením tak jisté, že slézá, přelézá, podlézá. To vše je pro něj velice důležité pro správné posílení. Proto je dobré dítěti vytvořit takové podmínky, aby mělo prostor a možnosti lézt jako turbo myš Emotikona smile

Čeho si všímat když dítě začne lézt?
Zda se širší báze rukou a kolínek postupně dostává na úroveň ramen. Zde dochází k dostatečnému pohybu v kyčli a ne jen šoupání kolínek po zemi a vytáčením pánve. Zda nevytáčí dlaně příliš dovnitř. Zda jsou dlaně plně otevřené a ne v pěsti. Pozor také na chodidla, aby byly na nártech, mírně stočená dovnitř a celá noha na holení. Noha se nesmí vytáčet do stran směrem ven. V těchto případech doporučujeme vyhledat odborníka a poradit se. Toto není bráno jako koordinované symetrické lezení a tedy nedochází k správnému zapojení a posílení svalů, ale naopak.

Jak dítě stimulovat k lezení?
Pro dítě je důležité aby mělo dobře zvládnuté druhé vzpřímení a posílené bříško. Pokud zvládá druhé vzpřímení, ukažte mu kolínka. Jednou z pozic, je pozice pejska. Kdy si dítě posadíte na kolínka a patičky mezi své kolena. Ručičkami se opírá o zem. V této pozici mu ukažte jak se může houpat na kolínkách. Když už bude mít hezky natrénovanou tuto polohu a samo se bude houpat na kolínkách bez vaší opory, ukažte mu jak si posouvat kolínka vpřed, tak že mu vložíte své palce pod kolínko v kleku a budete mu posouvat jednu nožičku a po té druhou nožičku.
Pokud dítě nezvládá pohyb ručiček, je dobré s ním trénovat takzvaný trakárek. Dítě chytnete širokým úchopem v oblasti bříška a nad zemí s ním jedete dopředu tak, že dítě má ručičky na zemi a pomalu ručkuje. Vy postupně pokládáte tíhu jeho tělíčka na ručičky podle zvládnutí pohybu ručiček.

Aby dítě zvládlo správně lézt, je potřeba s ním správně manipulovat a motivovat jej. Pokud nevíte jak na to, zeptejte se. Na dobrém začátku záleží vše.

Napsat komentář