Poradenství psychomotorického vývoje dětí a kurzy manipulace

Respektujte vývoj vašich dětí

Znalost z oblasti psychomotorického vývoje dítěte by už dávno nemělo být jen prioritou lékařů a pedagogů, u kterých se tato znalost předpokládá, ale měli by se o dané téma zajímat také rodiče.

Vágnerová (2005) uvádí, že vývoj je celistvý proces, který obnáší veškeré složky osobnosti – psychické, sociální, somatické. Všechny tyto složky se vzájemně prolínají. Základní schopnosti se mohou u dítěte rozvíjet prostřednictvím neustálé konfrontace se sebou samým a především se svým okolím. Veškerá individualita dítěte je ovlivněna prostředím, ve kterém dítě žije, které ho více či méně stimuluje.

Jeden rok v našem životě uteče tak rychle, že kolikrát si řeknete ,,jsem o rok zase starší a nic se nezměnilo“. První rok dítěte je pro něj ten nejbouřlivější, kdy za pouhých 12 měsíců dostává od příchodu na svět až do stoje a chůze.Maminky poznejte a hlavně respektujte etapy vývoje svého dítěte, podpořte ho svou manipulací a stimulací.

Na dobrém začátku vše záleží .

Etapy vývoje hrubé motoriky
První vzpřímení – 3 měsíc (vrcholná dovednost)
Zkřížený vzor – 4-5 měsíc
Boční vzpřímení -5 měsíc
Obrat ze zad na břicho – 5-6 měsíc
Druhé vzpřímení – 6 měsíc (vrcholná dovednost)
Obrat z břicha na záda – 7 -8měsíc
Pivotace – 7 -8měsíc
Tulenění – 7 -8měsíc
Houpání v kleku – 8 měsíc
Plazení – 8 měsíc
Šikmý sed – ¬8 měsíc
Symetrické a koordinované lezení – 9 měsíc (vrcholná dovednost)
Stavění se přes rytíře – 10 měsíc
Široký sed – 10 měsíc
Chůze kvadrupedální – 11 měsíc
Stoj s přidržením za jednu ruku – 11 měsíc
Stoj bez opory – 12 měsíc (vrcholná dovednost)
Samostatná chůze – 15 měsíc (vrcholná dovednost)

Napsat komentář